perjantai 23. elokuuta 2013

Fitting thinking and feelings together

About good wise ways to think:
All our observations, which form our thinking ability, are not simple
mechanical. Many of our wisest thoughts are on a more emotional
philosophical insightful way of looking at things. How to keep these
both kids of truths in harmony:
Each feeling marks some things important in our own life, in the
society or in the world at large. The task of feelings is to motivate
our practical action into safeguarding these things. So each feeling
corresponds to a thought: "This thing is important in life!". This
way, as our thinking tells why objectively these things are important,
emotional truths find an expression in schooled kind of objective
thinking.
All of the tough value-free dynamics are based on what functions, i.e.
on what is healthy. In man-made things this corresponds to well
functioning, well planned and rationally used in the light of one's
whole picture of the world. The healthy is what our nature guides us
towards: toward the healthy we feel natural healthy love. So the
world, all it’s tough dynamics is based on the healthy, which we love.
On a flowery language: “The World Is Of Love!”.
Typically complex problems involving whole societies, but also other
kinds of problems, get solved via: Healthy natural ways of living and
the state of the world healthy. Build in your mind a picture of the
ideally healthy world. Compare other options to it with the help of
the principle “Healthy works better than broken.”.
In our nature there are encoded our principles of functioning: The
most natural on all areas of life while having a good holistic picture
of the world, functions the best: gives most capacity, intelligence,
social wisdom, well working social bonds, well working society, a good
position in it fairly, best state of the world, most happy life, etc.
The most healthy and natural is the most well working and harmonical.
It is also the most beautiful and touching: as music, as art, as
social communication, as truths and ideals,…
A wider attention can handle more things and handle them without
errors, so religious sensitivity, friendly compassion, love of the
nature, leisurely voluntary labour for some good cause in a group of
pals and holidays can increase one’s intelligence to manyfold. If one
way of thinking that you can use, can predict all the outcomes of some
other way of thinking of yours, then the one which observes more is
the more intelligent one and worth picking.
Many try to solve problems by trying what they can build from the
available parts. Religion solves problems in a much better way by
solving them solution centeredly:
First an idea of the ideal, which is like building instructions for
the whole solution.
Then an atmosphere according to it and a landscape of the situation
according to that atmosphere, which gives a practical holistic view of
how to arrange things in order to reach the ideal.
Then practical action in your own life according to that landscape and
atmosphere, reaching for that ideal. And trying friendlily and
idealistically to get others along for a good cause.
Thinking of the whole makes you solve most problems of application
already before you meet them. If you think of only the problem at
hand, you leave your relationship to the wide world unsolved and so
you run into extra problems and lot of more work which you could have
avoided via using a holistic perspective in planning.
Typically in thinking you eed two pictures: 1) the world is
objectively like this, all it’s phenomena and structures like this,
and 2) my life is like this, these are my wishes, this is my wisdom of
life and this is howI am going to live.
The healthy is what working ability and intelligence is build on. It
is also what gives us happiness. It is the natural direction in our
lives and in the world. The thought “I love Life, happiness and things
positive for happy life – like most of the others, like You too! So I
take them as my values in the world at large…” gives so happiness,
friendly social life and the most well working prosperous working
life.
With each phenomenom of the world it is good to think what it means to
life: “children, free time, catastrophes,…” and feel accordingly.
These objective feelings in one’s picture of the world motivate one to
the wisest practical action easily and in well understood sincerely
felt ways.

The development of understanding via age

I do not believe babies to understand nothing when they are young but quite much since they have the senses, social impressions and the löanguage of their feelings and natural communication. I have the impression that babies make observations something like our first impressions of people as adults: there are certain characteristics that we notice, certain rythms and emphazies that make people different and explain a lot about their differencies in skill and ways that kind of create much of their characters. Something akin to the language of sensory & felt impressions which is the natural way of making observations of humans and animal kingdom.
Only later on comes building oriented thinking that is largely born out of the life indoors and doing things with built things, tools etc. Much of the educated adult ways oif thinking are like that. Those building oriented ways of thinking are much more stupid than the ortiginal language of impressions which can handle large wholes in a fraction of a second. Especially social observations get clouded by square forms and straight lines and so people end up in serious clashes when they use those ways of looking at social things. Love and respect toward the nature can cure these errors away. The complexity of trees opens our sense of structures to handle many tens of times more complex structures than the square forms.
In school children are taught good quality building oriented thinking. That is often tsarted by memorizing arbitrary sounding terms and pieces of understanding - instead of explaining based on common sense and not building orientation, why such choices aqre good for that purpose and wise in the world at large. So the children end up with memorized information without common sense backing it up. As they age they get more knowledge and learn it's ways of thinking. They also gain experience of the things mentioned in school but often those are of much less importance to their lives than common sense and social calculations.
The social eye develops via experience to notice in one's experience of life certain points of practical signifigance, but mainly the differencies in social eye are differencies in attitude and ways of living, since compassionate ways tune one to observe clearly and with certainty complex social landscapes so that one ends up in wise action, while hostile and uncaring attitude shuts one's eyes to others. This is one place where religion can help one to do betterin life, since religion emphasizes kindness.

maanantai 19. elokuuta 2013

Kouluopetuksen korjaamisesta

Sen mukaan, mitä olen ajattelusta ja eri ihmisten ajattelutavoista oppinut, ihmisten välillä ei ole synnynnäisiä eroja älykkyydessä vaan älykkyyserot ovat seurausta erilaisista tekemisentavoista, ajattelutavoista, arvoista, elämänpiiristä, sosiaalisuuden tavasta jne.
Kun siis koulussa huonoimmat oppilaat jäävät jälkeen ja opetusta korjataan ottamaan huomioon heidän tarpeensa, tarkoittaa se yleesä heille hyvin kaaliin menevien asioiden esitystapoja ym. lähestymistapojen käyttämistä, mitkä luonnollisesti ovat heidän itse käyttämiensä tyyppisiä eli juuri niitä huonoja tekemisentapoja ja ajattelutapoja, jotka ovat heidän tyhmyytensä ainoa syy. Ja nyt ne siis opetetaan koko luokalle. Pieleen menee!
Pitäisi opettaa toimivimpia älykkäimpiä ajattelutapoja ja pakottaa tyhmätkin oppimaan älykkäisen lasten (eri juttu kuin hikipingot!) lähestymistavoille, jotka tuon älyn vaatiman harjaannuksen hyvissä tekemisen- ja ajattelutavoissa tuovat.

sunnuntai 11. elokuuta 2013

Miten taloja rakennetaan

Varmaan kouluissa olisi hyvä opettaa myös, miksi talot ja monet muut ihmiset rakennelmat ovat muotokieleltään suorakulmaisia ja paljon suoria viivoja sisältäviä. Ei ole siis valittu suoria viivoja ja ruutuja muotokieleksi kaarevien sijaan eikä vaalittu muotokielen järkevyyttä. Suorat viivat eivät ole mitenkään edullisia järjenkäytölle. Vaan kyse on siitä, että kaksi suoraa reunaa on helppo rakentaessa ja käyttäessä laittaa vierekkäin niin, ett' syntyy saumattomasti yhteen sopiva rakennelma, vaikkei noiden osasten, esim. lautojen ja levyjen, valmistaja olisi ollenkaan tietänyt, mihin niitä käytetään ja miten tarkalleen. Suorakulmaisista esineistä on helppo rakentaa kaikenlaista ja esim. tavallisten lautejen käyttömahdollisuudet ovat tavattoman laajat.
Jos sen sijaan yrittäisi rakerntaa kaarista, niin aina pitäisi tietää, kuinka suuren ympyrän kaari on kyseessä, jotta vierekkäiset osat sopisivat yhteen. Ja sitten kun muuttaja tulisi kaarevaseinäiseen taloon, niin vanha sohva tai kirjahylly ei sopisi, kun siinä olisi eri kaarevuus kuin seinässä. Tarttis rakentaa kokonaan uudet huonekalutkin aina, kun muuttaa. Suoraseinäiseen taloon sopivat aina samat  huonekalut kuin toiseen suoraseinäiseen, ja rakentaminen on tavattoman paljon ongelmattomampaa!
Seinien tuenta vaatii, että seinä on kyllin vankka tuettavien kohtien alta. Sen on siis sisällettävä kyllin vankka suora seinä osasenaan. Samoin lattian on oltava vaakasuora, jos ei haluta sen puoltavan aina johonkin suuntaan niin, että esineet vierivät tai liukuvat aina samaan nurkkaan. Lämpöeristys vaatii seinien ym tiiviyttä, mikä on vaikeampaa monimutkaisemmista osista rakennettaessa, jolleivät ne ole samasta lähteestä hankittuja.