torstai 23. toukokuuta 2013

My Idol: The Nature

What our innermost nature sdays, is wise. Our ages old nature tells us what is the right, superbly best way to live both one's own life and how to arrange the wide world for best survival, success, happiness and harmony.
In our nature there is encoded our instructions of usage: what we need, what we love when we have it, what we feel fascinations towards and also what we instinctually repel away from our lives, knowing that it is harmful for ourselves and for the world, for the society.
Too much schooling is one of those things that we instinctually repel. As toddlers we rapidly learn about life and grow up as individuals. But as we reach school age and our parents somehow manage to enter us to school, all that learning goes ashtray and gets replaced by memorizing the thoughts of others. The human nature is wise, animals are wise but school is not wise. Once I got rid of university, my objective school like intelligence rose rapidly to many times as high as before when I studied. In school those who value school the most are the most stupid pupils in school, they do least well in their stidies and even when they succeed, it seems that the learning did not reach their true understanding enough to affect their life and social ways. It is afact that school like things get survived through based on everyday common sense, practical life, emnotional wisdom, arts, social eye etc. School is not the instructions of usage for school, instead the true nature of human intelligence and human understanding is something different from school - something we instinctually know, something which we can learn with our common sense, feelings and wisdom of life, something supported by the senses and practical physical life. Our sense show us the structures in the world, that's what thinking too aims at, and the esiest, most straightforward, the only way that makes sense at all, is to follow the example of using the senses in practical life with contact with the nature, to use that as a model of what thinking too should be like - and so it works bets! The practical person sees things so clearly, while the academical professional sees so few things and so vaguely, that the practical kind of person just thinks straighforwardly that the academical persons are kind of stupid, which they truly are, and that the practical persons have much more wisdom, wisdom of life, which they truly have. It is just a difference of approach which produces differencies in intelligence. Only where the practical person copies school like ways, they too go ashtray like the academical people with more experience.

Compare to the Finnish national inherotage and traditional cultural characteristics connected to Kalevala.

tiistai 14. toukokuuta 2013

Koulu muiden taitojen oppimisen tukena

Katso blogini http://nopeaoppisuus.blogspot.fi ensimmäinen kirjoitus Miten oppia kaikki kerralla ,
sekä sen Elämänohjeita-osion vesivärikuva sinivihreästä koirasta ja kuvaan liittyvä ohje kuvan alla sekä seuraava kuvaan liittyvä ohje:
"Näissä oijeissa tärkeimpiä ovat erinomainen huomio eli kokemuksellinen rikkaus ja sanaston valinta haaveen mukaan: rakkain haaveesi eli tavoite eli ideaali toimii rakennuspiirustuksina ja määrää käytettävien rakennuspalikoiden tyypin."

Jos lapset voisivat näin jo nuorina oppia taitoja ja lahjoja omilta haavealoiltaan, olisi siitä huomattavasti apua sekä harrastuksissa että myöhemmin nuorina aikuisina ammatinvalinnassa ja oman tiensä löytämisessä.

Perinteiseen kouluopetukseen tässä kai on erona se, että on olennaista huomata, että eri tekemiset ovat erihenkisiä, esim. piirustus tunnelmatajuun, aistimusten kauneuteen ja muotojen rikkauteen liittyvää, kun taas piirustuksessa vaadittavan motoriikan saaminen kohdallen vaatii sekä työtapojen justeeraamista että liikkumisen näkökulman ja tunteidenmukaisen lihaksiston käytön ja kehon kuuntelun ottamista mukaan yhdeksi juonteeksi maalaamisen oppimiseen. Vastaavasti eri tekemiset liittyvät eri elämänalueisiin. Niitä yhdistää objektiivisuus: järki, joka koostuu rakenteet hahmottavasta maisemakatseesta ko. aihepiiristä ja kenties elämästä laajemmaltikin.

lauantai 11. toukokuuta 2013

Free running in forest terrain - or WALKING!

Vapaamuotoinen reaktiivinen miellyttävä liikunta luontoa ihaillen, luonnon keskellä lienee  objektiivisen älyllisen ym. kapasiteettimme perusta.
Tässä vanha kirjoitelmani aiheesta. Mutta kävellen siis ensin. Ja varo satuttamasta silmiä oksiin, ja nyrjäyttämästä nilkkoja tai satuttamasta polviasi kaatuessasi!

Avuksi tähän tämän blogin ajattelukurssi http://pikakoulu.blogspot.fi/2011/11/ajattelukurssi.html ja toinen blogini http://www.SoMuchMoreFreeTime.info .

("Tässä laatimani paljon onnellistuttava kaikille sopiva liikunnallisia lahjoja kasvattava ohje:
"Do not make plans about how to move but decide each second and each fraction of a second anew what right now feels like the best idea about where to move, how to move, in which style, in which attitude, in which mood, with how much eager interest and quickness resulting from that or relaxed awareness or emotionally motivated force,... So you change all the time, your plans change and you learn to pick each fraction of a second just the things that you like best right then to be your goalsetting right then in practice in your movements. So you feel happy and fulfilled. Be wary of boredom and habits."
 Ehkä tusinan urautumattoman kokeilukerran tuoman kokemuksen myötä tämä liikkumistapaohje yleistyy elämänohjeeksi muille elämänaloille ja auttaa Sinua yltämään jatkuvasti parhaimpaasi, tai ainakin melkein. Et siis jää käytännön olosuhteittesi sanelemalle laatutasolle, vaan yllät haaveenasi olevaan tyylilajiin arjessasi.")


Free running in forest terrainOur forefathers, all the generations in the eras when the human race was born, spend all their time in the nature which was unspoiled by human hand. There were no houses, no roads, no tools. We lived a natural kind of life in the nature and all activities were physical in one sense or in another, the stiffnes bought by the looks of the build environment and by schooled learning indoors from book knowledge was totally absent, everything was natural in our movements, in our style, in our activities, in our goals and in our relationship to the nature. That natural physically active athletic life in the wild nature is still the base for all our functioning, it is our principles of usage, the base for our modern day working ability and the basic training that is the base for all our modern skills too. A human who cannot eat starves away, a human who cannot exercise gets tired and fat, a human without a connection with the nature tires and loses spirit while a human living a healthy natural life gets refreshed, strenghtened, rested and finds pleasure and satisfaction with one's life. And the one incredient that we modern humans are especially lacking is free running in an uneven terrain in the wild nature.Natural movement is not predetermined like that of a robot, such movements are maybe taught by school like looks but their only use is on even ground on city streets, rhytmical thought of movements do not offer one the exercise that our nature asks for, longs for, that is the base of all our actions. Natural movements are reactive, to be able to react wisely is the point in being alive and forest paths allow us a variety of situations which demand us to react with our whole being if we want to take them fully into account like is wisest for exercises sake and for enjoyment. The natural runner takes each step of a different lenght, of a different height, to a different place in a different rythm according to one's emotional motivation and according to each situation: here I am stepping to a root, there to soft moss, there a jump, here a tiny side step, all the time being wary of tree bra´nches hitting the eyes or the ground giving in under the feet, a branch catching the coat or something unexpected coming my way.Good movement aren't like limbing, it is much more like the fun of watching the beautiful nature scenery and stepping to some spot in it just like you plan, eyes watching, whole being enjoying the beauty of nature and the pleasure of movement, each second anew, at your own ever varying pace like you want to watch or enjoy a short spurt in the middle of the weeds or up a stony little hill.Eyes watch the scenery, the body is felt, you can feel your emotions and your movement intentions in the psace around the body too, some call iut the aura but it is your natural commection with the environment: here am I moving and there I want to go to, my emotions giving me my motivation to move, my intentions leading me to the direction that I wanna go to.

Like sensing the body makes the body more complex and enjoyable, easier to move than just watching it, likewise the forest nature trains our eyes to perceive lots of materials and structures at one long glance. Beauty open our eyes to look and that widened view we can use as increased capacity on all areas of life that demand rationality which is typically the most effective and most objective as landscape like picrtures.Some Indian religion says that everything is alive. Something in my nature says that that is a very beautiful view of the world and when I come to forest I see the original source of that belief: each tree, each, grass, each insect and bird is a living being, an example of life in its flourishing original form that is our ideal of what life ought to be like: sporty, rich with sensations, all things mattering, each thing connecting with other living beings, each thing arising from our nature in a way that is clear for us to understand,... When I see a tree, I see its history of life, how it has grown, and like the tree has grown a new brach froma tiný beginning, I too can remember starting a new hobby from which grew a new area of life to my daily routines.Hannele Tervola, Savonlinna, Finland, EU