tiistai 28. elokuuta 2012

Älynäkemykseni (engl.)

Learn Intelligence from the Nature

Encoded in our nature are our instructions of usage: what God or the evolution's countless generations meant our lives to be like, for us to stay healthy and fully capable, to live a life fully according to our deepest nature. Those healthy natural ways of living on all areas of life, with the living environment and the human society in superb health too, those are still nowadays our guide to the best possible functioning: to intelligence and skill on all areas of life. Those ways of living are much like our forefathers lived in a close contact with the wild nature; those are much like how the wild animals even nowadays live, so there is a lot that we can learn from the wild nature! If we only know how to learn and how to apply that knowledge and skill to our modern lives in the modern industrialized environment with it's schooling and alianated human-orinted ways. That is a skill that many lack, but here is what I have learned about it:
The major difference between humans and animals, and the reason why wild animals are many times as intelligent as humans, is that we modern humans live mainly in a build city environment that consists of a few staright lines and square forms and nothing else, that's very simple to look at, too simple for our nature, for our instructions of usage, and leaves us with a much lesser intelligence in pictorial thinking, like most of objective thinking is, than the wild animals in the wild nature with it's complexity of seen structures, colours, sensations, of all kinds of things to look at and based on which they can - and we too could! - form a rich objective picture of how things are, with proportions and structures right, a so complex yet easy picture that being used to such makes all thinking and skills easy and effortless yet very effective.
So what we can learn from the wild animals? We can learn how to look and how to observe all kinds of things: naturally, with ease and with a huge complexity that observes even fine shades of meaning without losing sight of the whole, and observes everything with such drowning to the level of experience that we at once understand what each phenomenom means to life (Feelings tell us this! While our instinct nature tells us whather it is a question of using the eyes, running, feeling compassion, communicating or whatever.), with such fascination and relaxed awareness that we never grow tired of it - no: we feel ever more refreshed the more time we spend in the nature and the more emotional and natural our way of life is!
Such things we can learn both by copying from the animals (not acting but sincerely learning!) and by wandering in the nature ourselves. But there is more than that we can learn: If we copy even more from the wild animals: not only the eyes and attention, but also attention in moving, beauty, feelings, friendly sociality, open-minded expression, ways of thinking in a flash of an eye complex landscapes with social information, ways of living, communication and practical sides of things  and the major matters of life and death, everything right; then we get nearer the natural balance of how to do things, the natural division of attention and natural ways of doing things on all the different areas of life, and so we get a much increased capacity in everything: not only a 100-fold like on who looks at a tree while thining, not only a 1000-fold like one who loves the nature and spends time admiring it's beauty, but maybe 100 000-fold like on who has found the right chord in the art of living. Such differencies are great differencies in style i.e. in the ways to do things. They bring more successes and much less failures, a positive emotional style with ease and harmony. When you compare such style to your normal ways of thinking, observe what 1/100th part of that intelligence would produce in the style of doing, what about 1/10 000th part - and a 1/100 000th part! When one way of thinking can predict all the thoughts you can thing on some other way of thinking, then the more capable is clearly the more intelligent way to think! But it is so complex that it looks vague in the eyes of the more stupid. Only stupid thoughts one can understand clearly, while intelligent thoughts go quickly and emphasize new different kinds of points to take into account: that is what intelligence builds it's more efficient results on, that is the thing that intelligence is good for!
How then think with an intelligent natural sincere style like a wild animal, if one still lives with the ordinary humans with their ordinary ways of thinking? One must start with a landscape like view, that is how one really thinks, so one must not forget that view while communicating with the more clumsy slow witted people. That landscape view has a seen structure, which you can look more closely with your eye sight, the more detaiuledly the slower witted the other one is. This way one can thing complex thoughts and discuss them as detailedly as others wish. But the real way that one thinks by is the landscape view. The focus on details is for communication only.

Compare to the Finnish national inheritage and traditional cultural characteristics connected to Kalevala.

perjantai 10. elokuuta 2012

Kirjoitelma: Väinön kannel

Väinön kannel: suomalaisuus ja musiikki
Koko ikäni olen ollut kovin järkevä arkijärkiseen suomalaiseen tapaan, jolla selvittää koulunkin ongelmitta. Järki on ollut apunani tunteidenmukaisuudessa, sekä omassa elmässäni että sosiaalisuudessa. Järjen avulla olen ratkonut sen, miten tavoitteeni käytännössä voi toteuttaa. Tunteet puolestaan ovat merkinneet elämäni mittasuhteet ja tuoneet elämänviisauden näkökulman sinnekin, missä alunpitäen oli vain koulu tai työ. Tunteet ovat kertoneet, miten elämänfilosofiset ongelmat ratkoa ja tuoda elintilaa sinne, minne koulutettu järki ei sitä osaa tuoda.
Suomalaiseen jäyhään järkiperäiseen tapaan en ole ollut kovin musikaalinen, mutta olen kokenut musiikin tärkeäksi elämässä ja maailmassa. On tärkeää antaa tilaa tunteille, elämänviisaudelle, toimivalle sosiaalisuudelle, aidolle syvällisyydelle ja vaikutelmien kielelle, johon järkikin perustuu. Tunteidenmukaiset soivat kohdat kertovat onnistuneisuudesta, kun taas lättänät soimattomat kkrrhhhh-äänet kertovat siitä, että pelkkien välineiden varaan rakentaminen on johtanut umpikujaan, on lapsi mennyt pesuveden mukana. Se, mikä soi, on tavoitteenomaista, syvällistä, toimivaa, sisällyksekästä ja onnellistuttavaa, sosiaalisuudessakin kiehtovaa. Se, mikä ei soi, on mennyt pieleen, jäänyt elottomaksi, rasittavan uuvuttavaksi, sisällyksettömäksi, onnettomaksi ja voimattomaksi, usein keskenään ristiriitaiseksi. Musiikin kieli kertoo onnistumisista, tavoitteista. Siellä, missä musiikki soi, pääsee hetken verran beesaamaan paremmilla toimivammilla tekemisentavoilla, näkökulmilla, katsomistavoilla, mielenvireillä, elämäntavoilla jne. Musiikki on kuin kartta oikeaan - kartta jonka luontomme koskettavuuden ja oikeaanosuvuuden perusteella rakentaa.
Musiikkiin saa kosketuksen paitsi kuuntelemalla, myös laulamalla: äänessä onnelliset toimivat kohdat soivat kauniisti, kun taas tunnelmattomat kkrrrhhhmaiset elämäntavan puolet eivät soi: ne kannattaa jättää pois laulusta, joka kumminkin on malli, positiivinen esimerkki muille. Ajattelussa on olennaista tavoittaa maailma sanojen takana. Samoin musiikissa tavoittaa elämänkokemuksen kiehtovuus, sen elinvoimaisuus, musiikki nuottikirjoituksen takaa, kuin nuotti olisi karttamerkki mutta elämänkokemuksen musiikki eli maasto monimutkaisessa rikkaudessaan se ainoa merkityksellinen.
Tunnelmia on synkkiä tummia ja keveitä toiveikkaita vaaleita. Vaaleat sävyt soivat korkeina sävelinä ja tummat matalina, joiden oikeat korkeudet kokemus opettaa. Tunnelmasävyjen vaihtelu elämämme rytmissä luo musiikkimaiseman, josta voimme poimia laulun. Se, mikä elämässä ja maailmassa on merkityksellistä, koskettaa vahvasti tunteina, tunnelmina ja tunteenomaisina vaikutelmina. Se myös soi vahvimmin musiikkina. Juuri siitä on olennaisinta kommunikoida, juuri sitä meidän eniten kuunnella. Ja niin musiikki vaistomaisesti opettaa meidät tekemään. Kauneus kertoo ideaaleista, koskettavuus elämän perusvirrasta ja kiehtovuus toimivimmista näkökulmista: juuri niihin sukeltaminen saa meidät olennaisten kysymysten äärelle ja johdattaa onnistumisiin...

Katso myös http://musiikkipaivakirja.blogspot.com

Jälkihuomautus tähän pikakoulublogiin liittyen:
Fiksoitunut teoriaperspetiivi ja työlästynyt tekemisentapa ei niin soi. Rattoisasti sujuvat tekemiset soivat, samoin ajattelu, jos siinä on jokin missio tai hyvä soljuva näkökulma. Ehkä tulevaisuuden opettajan ei siis tulisi olla täysaikaisesti opettaja vaan osan aikaa taiteilija ja jonin käytännön työn tekijä - aktiivinen kuin eläin, joka raahaa karvatukkua pesänrakennusaineiksi tms. vaistoluontomme muaista tekemistä/missiota maailmassa.
Tämä varmaankin uulostaa kiehtovalta mutta mahdottomalta haaveelta. Mutta on hyvä muistaa, että vuosien myötä kehitymme juuri suurimpien haaveidemme suuntaan, sillä ne ovat ainoat, joiden vaatimuksiin jaksamme loputtomasti mukautua koko elämäntapamme voimin. Niinpä, mikä oli viisi vuotta sitten vain saavuttamaton unelma, voi jo tänään olla käytännössä totta elämässisi ja identiteettisi olennainen osa. 

* * *
Runonlaulanta


28.2.2016 
Lisään tämänkin tähän siltä varalta, että se kiinnostaa tässä aihepiirissä:

"Tännä on Kalevalan päivä. Luin uutisista vanhasta runonlaulajasta.
"Luin tuota tämänpäiväistä runonlaulajajuttua. Ylimmäinen vanha kuva antoi kuvan runonlaulusta: oikeanpuolimmainen juttelee kuin ystävällinen lähelle tullut lintu ja mielenvire on linnunlauluntunnelmainen, siis linnunlaulun tunnelman ohjeekseen ottanut siinä, mistä löytää laulu ja sanat, sanoituksen muoto, ja syntynyt tyyli tuo mieleen venäläisen laulun, mieslaulajan laulamana niin kuin on monesti kuullut venäläisten laulajien laulavan. Vasemmanpuoleinen katsoo järjen vireestä käsin eikä ymmärrä, että miten lintu toimisi tässä mallina: mikä linnussa? Mutta linnulla on siis kommunikaatiotapa ja viisauden tyyppi, joka on tuosta vireestä, luontoympäristöstä ja käytännönläheisestä tervehenkisiä ikiaikaisia elementtejä sisältävästä elämäntavasta lähtöisin. Ja sitä varten siis pitäisi omaksua tunnelma, elää sentunnelmaisesti iahn niin kuin voi omaksua tietyn kielenkäyttötavan ja sen mukaisen katsantokannan jutellessaan, esim. epämuodollisen sosiaalisen (lähellä linnun kieltä) tai kaavamaisen johonkin ammattitarkoitukseen (etäällä, taitamaton, koska vain muutamia asioita huomioitu). Mutta arkijärkisempi sosiaalisempi vinkkeli on siis tunnelmallisempi ja siis soivempi ja hauskat ilmaisut ja vekkulit venkaukset, hupi ja hyöty yhtä aikaa, kommunikoivuus, viihtyminen ja asian kiinnostavuus löytyvät arkijärkisen sosiaalisen kielenkäytön tapaan tunnelmalliselta suunnalta, ihan niin kuin itselle tärkeää tunnetta muistaen ajateltu on näkövinkkeliltään kokonaisuutena vähän niin kuin laulu, ja sanat, jotka tekisivät oikeutta aiheelle, olisivat tuntevat a viisaat, kuin laulun sanat.""
http://musiikkipaivakirja.blogspot.fi

Pohdintaa koulun oppimäärästä ja opetustavasta

Jos haluaa lyhentää koulua, mikä suurimmaksi osaksi perustuisi opetustavan muuttamiseen, on mielekästä siinä samassa yhteydessä muuttaa oppimääriä mielekkäämmiksi.
Jos opetustapaa muuttaa, on mietittävä, miten se opetetaan koululaisille, opettajille ja opettajainkoulutuslaitoksen opettajille, noista viimeisistä aloittaen, mutta tavoite taas mietitään oppilaista lähtie3n.
Lahjoja voi oppia mallista: As one is social, one should pay attention to the soicial influence that one gets about the other person's ways of moving and ways to do things and try to via them understand, like is natural for humans and animals, the mode (eyes, hearing, thinking, memory, body coordination, emotions, atmospheres, social things,...) and way (rhythm, structure,...) of doing. Via learning these balances of divisions of attention and effort one can learn the ways of doing of the other person and so her/his  talents and skills. By making a combination of these two ways to live, one's own and that of the other person, by using the unified understanding of both, one can combine the good sides of both and leave those bad sides away for which the other one has strengths to replace them with.
(Ks. blogini http://workandfreetime.blogspot.fi kirjalinkki Hard Ratioanlity of Feelings and Insticnts (loppuosa))
Samoin taitoja voi oppia mallista: ks. ajallisesti eka blogikirjoitus  http://nopeaoppisuus.blogspot.fi
Luonto (olisiko kevät hyvä opetusajankohta tällaisille, kun ehtisivät kesän hautua?), vaihtelevainen mieltymysten mukainen liikunta: http://happinesstipsblog.blogspot.fi/2011/09/enjoy-moving.html
Taiteet (ks. muut blogini: klikkaan nimeäni)
Nämä kolme opettavat parempaa havaintokykyä ja PAREMPAA SOSIAALISTA SILMÄÄ. eRITYISEN TÄREÄ ON ELÄVÄINEN RENTO KEHONKUVA, armeijamainen miesmäinen jäykä lautarakennelmamainen kehonkuva tuhoaa sosiaalisen silmän, tunneälyn ja ymmärryksen ja on haitallinen taidoille. Muita karsittavia virheitä olisivat sanallistaminen ja rakennetun ympäristön suorien viivojen ja ruutujen matkiminen ajatteluun sekä ajattelun ulkonäön tavoittelu yms. aidon yrittämisen ja havainnonteon korvaaminen pätevän näyttelemisellä.

Tietokoneista varmaankin pitäisi opettaa tulevaisuuden tietokoneiden kanssa tarvittavia valmiuksia eikä niinkään nykytietokoneiden käyttöosaamista viimeisen päälle. Esim. kyy pukea työtehtävät tietokoneen ymmärtämälle palikkajärjen kielelle.
jOS TAITOJA JA LAHJAKKUUTTA KOHOTETAAN, NIIN MORAALI ON MYÖS TÄRKEÄ: http://healthilymoral.blogspot.fi/


(21.1.2018   Korjasin linkit http://workandfreetime.blogspot.fi ja http://nopeaoppisuus.blogspot.fi .)