keskiviikko 27. marraskuuta 2013

Sosiaaliset taidot versus luonnontieteiden näkökulma

Koulu opettaa paljon luonnontieteitä ja niiden lähestymistapaa, mutta silloin sosiaaliset taidot ja niihin perustuvat maailmankuvan osat jäävät huteroiksi tai puuttuvat kokonaan, sillä luonnontieteiden ajattelutavan puutteet haittaavat sosiaalista havainnontekoa olennaisesti.
Tähän on syynä kaksi virhettä: luonnontieteiden alan ihmiset yleensä luulevat, että ihmisiin ja ihmissuhteisiin liittyvät kysymyksen ovat aika simppeleitä ja yleispäteviä, kun taas todellisuudessa nuo ilmiöt ovat kenties 10 000 kertaa monimutkaisempi ja jokainen ihminen on erilainen ja jokainen ihmissuhde on erilainen ja muuttuvat vielä ajan kuluessa olennaisesti. Toinen virhe on se, että luonnontiede tekee mallia maailmasta rakentelun tarpeisiin tai ainakin sentyyppistä kuvaa, jolloin aistihavainnosta siirrytään karsittuun tietokonemaisen muotoiluun, kun taas monimutkaisemman todellisuuden hvaitsemisessa pitäisi käyttää täydesti koko luonnollinen havaintokykynsä, etenkin tunnelmasävyt.
Lisäksi on kaksi luonnontieteiden koulutuksen saaneiden tyypillistä sosiaalista havaintovirhettä, jotka aiheuttavat kommunikaatiokatkon havaintokykyisempien muiden elämänalojen ihmisten ja tieteentekijöiden näkökulmien välillä: Kun tieteilijän oma sosiaalinen havainnontekokyky on heikko, hän luulee, että niin muidenkin, ja niin hän luulee itseään fiksummaksi kuin muut, vaikka oikeasti on paljon tyhmempi ja alkeellisempi kuin muiden elämänalojen ihmiset luontevilta hahmotustavoiltaan. (Taiteet ja etenkin uskonto näyttäisivät tarjoavan erityisen fiksuja paljon kerralla havaitsevia ajattelutapoja tai siis havainnontekotapoja, jotak kerralla huolehtivat siitä, mistä paljo ajattelu.) Lisäksi tieteen alan ihmisten sosiaalista havainnontekokykyä haittaa paljon, kun ovat jäykän lakihenkisiä pelkän eläytyvän mukaan lähtevän hyväntahtoisen sosiaalisuuden sijaan.

lauantai 23. marraskuuta 2013

Liikunnan opetus: liikkumistapaohje

"Tässä laatimani paljon onnellistuttava kaikille (aikuisille mutta entä lapsille?) sopiva liikunnallisia lahjoja kasvattava ohje:

"Do not make plans about how to move but decide each second and each fraction of a second anew what right now feels like the best idea about where to move, how to move, in which style, in which attitude, in which mood, with how much eager interest and quickness resulting from that or relaxed awareness or emotionally motivated force,... So you change all the time, your plans change and you learn to pick each fraction of a second just the things that you like best right then to be your goalsetting right then in practice in your movements. So you feel happy and fulfilled. Be wary of boredom and habits."
http://happinesstipsblog.blogspot.fi

Ehkä tusinan urautumattoman kokeilukerran tuoman kokemuksen myötä tämä liikkumistapaohje yleistyy elämänohjeeksi muille elämänaloille ja auttaa Sinua yltämään jatkuvasti parhaimpaasi, tai ainakin melkein. Et siis jää käytännön olosuhteittesi sanelemalle laatutasolle, vaan yllät haaveenasi olevaan tyylilajiin arjessasi."

Kokeilepa edes minuutin tai pari!

tiistai 12. marraskuuta 2013

Hahmotustavoista

Tämä on olennaista mutta vaatii taitoa ja kokemusta sekä elämänviisautta.

"Hei Olen Helsingistä kotoisin ja olen nyt asunut muutaman vuoden Savonlinnassa, jonka valtteina ovat mm. oopperajuhlat, Retretti, luonto ja taidekäsityöt sekä lähistöllä sijaitseva ortodoksinen Valamon luostari. Sen, mitä olen näistä ja ajattelun taidosta oppinut, opettaa, että niin ajattelussa kuin käsitöissä, elämänviisaudessa, ongelmanratkaisussa kuin muussakin on paljon väliä, minkälaisista klimpeistä ajattelu ja muu tekeminen koostuu. Jos hahmotamme jotakin ja sitten hukkaamme idean, päädymme huonompaan lopputulokseen, mutta jos pidämme mukana kaikki onnistuneet havainnot, myös, tunteet ja vaikutelmat, niin päädymme parhaimpaan taitotasollamme mahdolliseen lopputulokseen. Jos teen jotakin onnistunutta, siitä helposti tulee malli tuleville tekemisilleni, vaikken olisi sitä sillä mielellä malliksi kelpaavasti tehnyt. Siksi on hyvä tehdä koko ajan hyvällä tekemisentavalla, sellaisella, joka sopii muihinkin tekemisiin ja on siis mm. elämänviisas ja tunteva. Tästä syystä ajattelussa ja tekemisessä käytettävien kimpaleiden tulisi olla eheitä kokonaisuuksia, koko viisaudellani ja koko elämänviisaudellani valittuja malliksi kelpaavia vaikka mihin ja sellaisia, että niissä on käytetty hyvää tekemisentapaa, joka näkyy tekemisen jäljessä. Tällä tavoin vanhuksen elämänviisaus ja taide sekä luontokohteiden tunteita koskettava kiehtova ulkonäkö ovat malliesimerkkejä hyvistä tekemisentavoista ja hyvistä valinnoista."

Tähän tapaan myös kädentaidot, energiavajetta potevalle hyvän ruuan tuoma hyvä mieli ja lomailu auttavat tavoittamaan parempaa laatua. Tunneviisaus on tärkeää. Samoin kokonaiskuvasta aloittaminen, joka setvii suureen maailmaan ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät ongelmat törmäyksittä helposti.
Elämänviisautta oppii terveista luonnollisista elämäntavaoista, etenkin luonnosta, urheilusta (Tee haku: "liikkumistapaohje"!) ja tunteidenmukaisuudesta sekä elämänviisautta opettavia kirjoja lukemalla ja sulattelemalla, esim. mietelmä vuoden joka päivälle tms, mutten nyt sitten tiedä, montako kymmentä vuotta nuo lukijaltaan ikää ja kokemusta vaativat. Tämä blogimerkintä ylipäätään liittyy juuri kokemuksen ja taidoissa harjaantumisen myötä kasvavaan näkemykseen ja on siksi koululaisille tulevaisuuden kehittymissuunta eikä kokonaisuudessaan jo koulussa opisttava juttu, luulen.