torstai 12. tammikuuta 2012

Asioiden jäsennystavasta

Jotta oppiminen olisi helppoa ja tehokasta, olisi asian oltava jäsennelty olennaisuuksien ja hyvälaatuisen ajattelun vaatimusten mukaan, ilman mitään ylimääräisiä piirteitä kuten vaikkapa ruudut ja suorat viivat. Kuitenkin iso osa koulutiedosta on jäsennelty ruutumallin tai kirjoitetun kielen mukaan, vaikka nuo ovat ajattelua huonontavia keinotekoisia piirteitä, joita tulisi karttaa.
Jos asian jäsentelisi taitojen mukaan, opettaen taidot ja sitten niiden kunkin varaiset tiedot, laskemisesta tietämisen kautta omakoitaiseen ymmärtämiseen, niin asiaa voisi varmaan opiskella aihekokonaisuuksittain nykyisen teknisesien seikkojen mukaan määriytyvän ryhmityksen sijaan. Siis nopeammin ja tehokkaammin.